برون سپاری

مقاله ترجمه شده برون سپاری آنلاین و آینده کار

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

459 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

820 بازدید
مقاله ترجمه شده شناسایی معیارهای چندگانه برای انتخاب تأمین کننده در برون سپاری پروژه های IT

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه WORD (بیشتر…)

498 بازدید
مقاله ترجمه شده تاثیر ویژگی های فرایند حسابداری بر برون سپاری حسابداری – مقایسه کاربران ابری و غیر ابری سیستم های اطلاعات حسابداری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD (بیشتر…)

943 بازدید
مقاله ترجمه شده : نامتقارنی شرکت و برون سپاری استراتژیک

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1128 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت :  ظرفیت جذب و برون سپاری تحقیق و توسعه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1290 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چرا برون سپاری داخلی، ظهور مجدد آمریکا در تولید جهانی را رهبری می کند؟

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

1299 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی: اثرات بازار و کارایی عملیاتی بر عملکردهای منابع انسانی اجرایی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27 صفحه word (بیشتر…)

1560 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده احیای مجدد ادغام عمودی : انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه word (بیشتر…)

1256 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برون سپاری منابع انسانی : اثرات بازار و کارایی عملیاتی عمکردهای منابع انسانی اجرایی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20  صفحه word (بیشتر…)

1306 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده ارتباط، قرارداد و موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه word (بیشتر…)

1330 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده منشأ عملکرد رابطه ای فروشنده در برون سپاری سیستم های اطلاعاتی برون مرزی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   25 صفحه word (بیشتر…)

1269 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد