بحران اقتصادی

مقاله ترجمه شده COVID-19 و کسب و کارهای تحت رهبری زنان در سراسر جهان

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22 صفحه WORD (بیشتر…)

427 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش کارآفرینی در تحولات اقتصادی مختلف

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه WORD (بیشتر…)

790 بازدید
مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1056 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر بحران اقتصادی بر رفتار قیمت بلیط های هواپیمایی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19  صفحه  WORD (بیشتر…)

1285 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21 صفحه word (بیشتر…)

1419 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1189 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44   صفحه word (بیشتر…)

1453 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد