مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۰

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R95

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی

عنوان انگلیسی:

Vocational education and training: dual education and economic crises

چکیده فارسی:

در دانمارک، آلمان و تعدادی دیگر از کشورها، آموزش و تعلیم بر مبنای اصل آموزش دوگانه می باشد. یعنی در این شیوه ی آموزش، شاگردان بخشی از آموزش و یادگیری را در یک دانشکده ی حرفه ای می گذرانند و بخش دیگری را در شرکت و یا کارخانه ای که مشارکت مستقیمی در زندگی شغلی دارد. ارتباط نزدیک به زندگی شغلی به معنای این است که انتقال از شاگرد بودن به کارمند آموزش دیده بودن، تا حدی در مقایسه با سیستم های VET مبنا آسانتر می باشد.

اصل آموزش های دوگانه در VET در سراسر جهان به دلیل توانایی اش برای فراهم کردن نیروی کار بسیار توانمند، معروف است زیرا فرد تعلیم دیده می تواند با شرایط و فناوری های جدید تطابق یابد. علاوه براینها، فردی که بر مبنای مهارت حرفه ای آموزش دیده است تحرک زیادی در بازار کار دارد. آموزش دوگانه، ارتباطات نزدیک بین سیستم آموزشی و تجارتها و کارآفرینی ها را تضمین می کند زیرا در فرایندهای آموزشی درگیر است و در نهایت اینکه اصل آموزش دوگانه شیوه ی نسبتا آسانی برای آموزش دادن افراد با مهارت می باشد در مقایسه با سیستم های آموزشی که در VET قرار دارد.

بحران اقتصادی بر اصل آموزش دوگانه در آموزش و یادگیری حرفه ای (VET)فشارهایی را تحمیل کرده است، زیرا شرکتها و تجارتها انگیزه ی کمتری برای فراهم کردن تعداد مکانهای آموزشی لازم برای شاگردان دارند.

از یک سو این شرایط باعث ایجاد مشکلاتی برای جوانانی شده است که می خواهند آموزش حرفه ای را به پایان برسانند، زیرا نمی توانند بدون دسترسی به مکان آموزشی لازم این آموزش ها را به پایان برسانند. از سوی دیگر مشکلاتی را برای کارآفرینان و شرکتها نیز فراهم کرده است زیرا آنها در آینده با کمبود نیروی کار مواجه خواهند شد.

در این مقاله، تعدادی از رهیافتها به این چالش از کشورهایی بررسی شده است که (VET) را بر مبنای آموزش دوگانه قرار داده اند. نمونه هایی از کشورهایی همانند دانمارک، آلمان، اتریش، سوییس، هلند و نروژ بیان شده است. هدف این مقاله، فراهم کردن دانش و انگیزه در بین کشورها در مورد شیوه های گوناگون اجرای اصل آموزش دوگانه در شرایط اقتصادی دشوار می باشد و به دنبال این است تا مبنایی را برای محکم کردن پایه این آموزش در بحرانهای اقتصادی بیابد.

کلیدواژه ها: آموزش حرفه ای، تعلیم، آموزش دوگانه و بحران اقتصادی

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد