امنیت شغلی

مقاله ترجمه شده کووید-۱۹، مدیریت ایمنی محل کار، عدم امنیت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 35   صفحه WORD (بیشتر…)

613 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : مسئولیت سازمانی و درک شرایط امن: نقش میانجی رضایتمندی از شغل

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6 صفحه word (بیشتر…)

1319 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19 صفحه word (بیشتر…)

1772 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16 صفحه word (بیشتر…)

1201 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد