استاندارد حسابداری

مقاله ترجمه شده یک آنالیز بین المللی در مورد تأثیر اجرای قانون بر کاهش ارزش دارایی های مشهود تحت IFRS

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  51 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50  صفحه WORD (بیشتر…)

281 بازدید
مقاله ترجمه شده قوانین مالی بی اثر؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش دولتی بر بودجه ، کارایی و حسابدهی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40   صفحه WORD (بیشتر…)

441 بازدید
مقاله ترجمه شده مجموعه داده های تأثیر شروع اتخاذ IFRS 16 بر صورت های مالی پذیرندگان IFRS اجباری اسلواکی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه WORD (بیشتر…)

514 بازدید
مقاله ترجمه شده نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

749 بازدید
مقاله ترجمه شده IFRS و کیفیت حسابداری: شواهد تکمیلی از کره

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

668 بازدید
مقاله ترجمه شده نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

1099 بازدید
مقاله ترجمه شده چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

885 بازدید
مقاله ترجمه شده :  انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

1232 بازدید
مقاله ترجمه شده :مدرن سازی استانداردهای حسابداری دولتی یونان

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

910 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1406 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد