استاندارد حسابداری

مقاله ترجمه شده نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه WORD (بیشتر…)

311 بازدید
مقاله ترجمه شده IFRS و کیفیت حسابداری: شواهد تکمیلی از کره

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

205 بازدید
مقاله ترجمه شده نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

556 بازدید
مقاله ترجمه شده چه زمانی موضوعات کلیدی حسابرسی بر ادراک سرمایه گذاران از اعتبار گزارشگری مدیریت تأثیر می گذارد؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37  صفحه WORD (بیشتر…)

541 بازدید
مقاله ترجمه شده :  انتخاب رویه حسابداری : اثرات تجزیه وتحلیل و تفسیر صورت های مالی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

771 بازدید
مقاله ترجمه شده :مدرن سازی استانداردهای حسابداری دولتی یونان

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

542 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

963 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد