آموزش الکترونیک

مقاله ترجمه شده :  اثربخشی روش مبتنی بر تلفن همراه در مقابل  یادگیری چهره به چهره  در سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1305 بازدید
مقاله ترجمه شده : ارزیابی آمادگی  آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه ی کنیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه word (بیشتر…)

1108 بازدید
مقاله ترجمه شده : آمادگی آموزش الکترونیکی در مدرسه متوسطه در باندا آچه، اندونزی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1047 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدلی برای یکپارچه سازی یادگیری الکترونیک

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1149 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد