روانپزشکی

مقاله ترجمه شده : m-health (طرح درمان روانی با استفاده از تلفن همراه) برای سلامت روان در خاورمیانه

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15  صفحه word (بیشتر…)

1350 بازدید
مقاله ترجمه شده والدین بچه‌های مبتلا به سندرم اسپنگر یا ناتوانی‌های یادگیری: محیط خانواده و حمایت اجتماعی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

1261 بازدید
مقاله ترجمه شده : بررسی سودمندی گشتالت درمانی در خودکارآمدی زنان مطلقه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  5  صفحه word (بیشتر…)

1117 بازدید
مقاله ترجمه شده :  افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 6   صفحه word (بیشتر…)

939 بازدید
مقاله ترجمه شده :  درباره جنگ با بدنهایشان یا در جنگ با ذهن‌هایشان؟ نگاهی اجمالی به زندگی‌ها و افکار زنانه تحت رژیم یو ـ یو

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

981 بازدید
مقاله ترجمه شده : راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word (بیشتر…)

871 بازدید
مقاله ترجمه شده نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10   صفحه word (بیشتر…)

1242 بازدید
مقاله ترجمه شده :  بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1302 بازدید
مقاله ترجمه شده : مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:24   صفحه word (بیشتر…)

1108 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  7  صفحه word (بیشتر…)

1070 بازدید
مقاله ترجمه شده :  دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی

سال نشر: 1988 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 23   صفحه word (بیشتر…)

980 بازدید
مقاله ترجمه شده :  شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

812 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد