39000 تومان

مقاله ترجمه شده هوش مصنوعی برای تصمیم گیری در اتحادیه اروپا: تأثیرات هوش مصنوعی بر درک شهروندان از مشروعیت ورودی ، توان عملیاتی و خروجی

سال نشر: ۲۰۲۰ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۳  صفحه WORD

مشاهده و خرید