حسابداری و اقتصاد

مقاله لاتین ISI ترجمه شده حسابداری: بینش های اساسی در حسابداری اسلامی معاصر

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1927 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی : فن آوری های اطلاعات : چالش و فرصتی برای مدیریت نوین سیستم های حسابداری

تعداد صفحه انگلیسی: 19 تعداد صفحه ترجمه فارسی:22 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1183 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده حسابداری و مدیریت تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1059 بازدید
مقاله ISI حسابداری با ترجمه فارسی اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی: 18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1027 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی: 6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1016 بازدید
مقاله لاتین ISI ترجمه شده رشته حسابداری : بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی در شرایط عدم اطمینان

سال نشر:  2006 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل  WORD (بیشتر…)

986 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت و حسابداری : ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1047 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری : سرمایه فکری : تغییری تکاملی در راهکارهای حسابداری مدیریت

سال نشر: 2004 تعداد صفحه انگلیسی: 24 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1042 بازدید
مقاله لاتین ترجمه شده رشته حسابداری : رضایت مشتری با استفاده از حامل های هزینه

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی: 9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه فایل PDF (بیشتر…)

991 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری :شناخت ریسک و بازده ، CAPM و مدل سه عاملی فاما – فرنچ

سال نشر:  2003 تعداد صفحه انگلیسی: 14 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22 صفحه فایل PDF   (بیشتر…)

1005 بازدید
مقاله isi ترجمه شده رشته حسابداری :تحقیق حسابداری و منفعت عمومی

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1138 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد