مقاله ترجمه شده نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

دسته بندی:

قیمت: 41000 تومان

تعداد نمایش: 454 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M989

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Industrial Marketing Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

عنوان کامل انگلیسی:

The mediating role of organizational complexity between enterprise resource planning and business model innovation

چکیده فارسی:

تقریباً هر شرکت در طول عمر خود با تغییراتی مواجه می شود که نیاز به باز تعریف از مدل کسب و کار دارد تا نوآورتر باشد ، یعنی نوآوری مدل کسب و کار (BMI) که یک معماری را برای ایجاد ، اکتساب و ارائه ارزش به مشتریان در بازار و جامعه طراحی می کند. این تغییرات فرصتی عالی برای بهبود درآمدها و هزینه ها است ، اما پیچیدگی سازمانی مرتبط نیز به دلیل مجموعه روابط متقابل و پیوندها در شرکت دارای نواقصی است. این وضعیت  در شرکتهایی که برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را پیاده سازی می کنند به دلیل پیچیدگی نرم افزار و همچنین فرایند دشوار اجرا در سازمان، تاثیرگذار تر است. به منظور پر کردن این شکاف ، این مطالعه به تحلیل ۱۰۴ شرکت می پردازد که ERP را پیاده سازی کرده اند و همزمان با BMI سر و کار دارند. هدف از این تحقیق ، بررسی نقش پیچیدگی سازمانی در رابطه ی بین ERP و BMI است. به طور خاص ، هدف این است که نقش میانجی پیچیدگی سازمانی بین ERP و BMI بررسی شود. یافته های ما نشان می دهد که پیچیدگی سازمانی نقش میانجی در رابطه ی بین ERP و BMI ایفا می کند. مفاهیم مهمی برای پژوهشگران و مدیران برای بهینه کردن اجرای ERP به منظور دستیابی به بازده بالاتر در هزینه ها و درآمد مرتبط با BMI ارائه شده است.

 واژه‌های کلیدی: برنامه ریزی منابع سازمانی ، نوآوری مدل تجاری ، هزینه ، درآمد

Abstract

Almost any firm faces a change during its life that requires a redefinition of the business model to be more innovative, namely business model innovation (BMI) that designs an architecture to create, capture and deliver value to customers in the marketplace and society. These changes are a great opportunity to improve revenue and costs, but the associated organizational complexity also has drawbacks, due to the set of interrelationships and linkages within the firm. This situation could be even more relevant for firms that implement Enterprise Resource Planning (ERP), due to the complexity of the software and also the difficult implementation process in the organization. In order to fill this gap, this study analyses 104 firms that have implemented ERP and deal simultaneously with BMI. The research objective is therefore to test the role of organizational complexity between ERP and BMI. Specifically, the aim is to test the mediating role of organizational complexity between ERP and BMI. Our findings reveal that organizational complexity mediates between ERP and BMI. Important implications for researchers and managers are provided to optimize ERP implementation so as to obtain a higher return on the costs and revenue associated with BMI.

Keywords: Enterprise resource planning ,Business model innovation, Cost ,Revenue