مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۳   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h183

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

عنوان انگلیسی:

Barriers to the Adoption of Management Accounting (MA) Processes in Enterprise Resource Planning (ERP) Environments

چکیده فارسی:

جفت شدن فناوری اطلاعات با فرآیندهای حسابداری مدیریتی (MA) یک روش تأیید شده از بهره برداری از پتانسیل کامل آنها می باشد. با این وجود، اتخاذ این فرآیندهای تعبیه شده در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) محدود می باشد. این مطالعه با استفاده از یک مطالعه مقطعی در چهار سازمان مورد مطالعه انجام شد که موانع اتخاذ فرآیندهای MA را در محیط ERP بررسی می کند و چالش ها را شناسایی می کند. قابلیت های گزارشگری ضعیف ES و ارتقاء های بی اثر و سفارشی سازی ها، برخی از موانع درک شده ی مرتبط با فناوری می باشند که این مطالعه یافته است. علاوه بر این، نبود منابع و مهارت ها، راه حل ها، استفاده بهتر کنترل نشده و اولویت عمومی حسابداران برای استفاده بهتر، سایر موانع مرتبط سازمانی می باشند که اتخاذ را محدود می کنند. در صورت به دلیل منابع محدود برای اتخاذ یا بخاطر اولویت های مدیریتی فردی برای استفاده از راه حل ها و یا مهارت های ناکافی ERP، مدیریت برای بهره برداری از پتانسیل کامل مشاهده شده در مطالعه تلاش نمی کند

  1. مقدمه

راه حل های سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در حال حاضر در اکثر سازمان های با اندازه بزرگ و متوسط تثبیت شده اند و زیرساخت هایی را برای مدیریت اطلاعات در سطح سازمان در نظر گرفته اند. سیستم های ERP  راه حل های جامعی را برای حمایت از برنامه ریزی، هزینه و سایر فعالیت های حسابداری مدیریتی (MA) ارائه می کنند. به عنوان مثال SAP ERP یک ماژول حسابداری بسیار جامع و یکپارچه ی هزینه و درآمد به نام کنترلینگ را نمایان می سازد که یک از طیف وسیعی از فرآیندها و شیوه های حسابداری مدیریتی حمایت می کند. این در محدوده ای از هزینه جذب متعارف و بودجه بندی اساسی تا فعالیت بر اساس هزینه و تحلیل سودآوری سلسله مزاتبی جند بعدی بر اساس حاشیه سهم می باشد. با در نظر گرفتن مزایای بالقوه ی ادغام، بهینه سازی فؤآیند و بهترین شیوه ها در محیط فعال ERP، استفاده از فرآیندهای مدرن حسابداری مدیریتی تعبیه شده در این راه حل ها، انتظار می رود که بیشتر از محیط های مستقل گسسته می باشد (۱,۲,۳,۴). با وجود در دسترس بودن گسترده، و افزایش اهمیت فرآیندهای MA، اکثر سازمان ها صرفاً از اجزاء حسابداری مالی برای اهداف انطباق استفاده می کنند و از اجزای حسابداری مدیریت برای تحلیل عملکرد و کنترل استفاده نمی کنند.

اکنون با بسیاری از سازمان های در مرحله بالغ تری از کاربرد ERP، درک موانع برای اتخاذ فرآیندهای حسابداری مدیریت (MA) تعبیه شده در این راه حل های ERP به بازگشت مؤثر در سرمایه گذاری های عظیم کمک خواهد کرد که پیش از این صورت گرفته اند. علاوه بر این دانش، فرصت هایی برای بهبود بیشتر مجموعه کاربردهای ERP و افزایش اتخاذ یا پذیرش فرآیندهای مدرن حسابداری مدیریت ایجاد خواهد کرد. این مقاله در ابتدا یک مرور کلی از مقالات گذشته و شکاف ها ارائه خواهد کرد. سپس با شرحی از چارچوب نظری و روش کیفی اتخاذ شده در مطالعه دنبال می شود. سپس تحلیل، یافته ها و نتیجه گیری ها را ارائه خواهد کرد.

  1. مروری بر مقالات
    • فرآیندهای MA در ERP

استفاده از اجزای حسابداری مدیریت تعبیه شده در سیستم های مدرن ERP محدود شده است. به منظور افزایش میزان پذیرش، فروشندگان نرم افزار ERP بری از قابلیت های MA مثل حسابداری مرکز سود و حسابداری هزینه فروش را به ماژول حسابداری مالی تغییر دادند. هرچند قابلیت MA بدون هیچ هزینه مجوز اضافی در دسترس است، اتخاذ فرآیندهای MA هنوز محدود شده است. علاوه بر این، فروشندگان ERP پشتیبانی به سایر فرآیندهای MA همچون تثبیت، بودجه بندی یکپارچه و کارت امتیازی متوازن را از طریق پسوندهای افزودنی و سیستم های تکمیل شده ی ERP ارائه کردند. سازمان های تجاری اتخاذ این راه حل ها را امتحان کرده اند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد