خط مشی عمومی

مقاله انگلیسی ترجمه شده حساب های سرمایه طبیعی و تصمیمات خط مشی عمومی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 44 صفحه WORD (بیشتر…)

768 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : ایجاد جامعه اطلاعات: تکنولوژی اطلاعات، زنان و طراحی

سال نشر: 2000 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

898 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده برنامه ریزی سناریو در خط مشی عمومی : درک کاربرد، تاثیر و نقش عوامل نهادی مفهومی

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه word (بیشتر…)

1059 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد