گردشگری

مقاله ترجمه شده مدلی برای رفتارهای متمدن گردشگران: به سوی گردشگری ساحلی پایدار در چین

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

253 بازدید
مقاله ترجمه شده از سرمایه گذاری تا بازاریابی : عرضه ی اولیه سهام مالکیت (بیش از ظرفیت) و بازاریابی در صنعت گردشگری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34   صفحه WORD (بیشتر…)

900 بازدید
مقاله ترجمه شده رهبری تحول گرا و دلبستگی شغلی : بررسی نقش واسطه ای توانمندسازی ساختاری

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه WORD (بیشتر…)

1361 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21 صفحه word (بیشتر…)

1406 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1167 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد