گالس چندزمانه

مقاله انگلیسی ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:4 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      4   صفحه word (بیشتر…)

660 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد