کیفیت سود

مقاله ترجمه شده :تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  18 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 38 صفحه فایل word (بیشتر…)

2042 بازدید
مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO

سال نشر:  2013 تعداد صفحه انگلیسی: 10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     19    صفحه  WORD (بیشتر…)

1251 بازدید
مقاله حسابداری لاتین ترجمه شده تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1326 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد