کسب و کار اینترنتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تاثیر عوامل توصیه گر در رفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20 صفحه word (بیشتر…)

1489 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات مدیریت زنجیره تأمین الکترونیکی (E-SCM) بر صنعت خرده فروشی الکترونیکی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   20 صفحه word (بیشتر…)

1316 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رفتار مشتریان آنلاین: یک نگرش خدمت محور

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27 صفحه word (بیشتر…)

1396 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     33    صفحه word (بیشتر…)

1287 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : مقیاسی برای اندازه گیری کیفیت سلف سرویس آنلاین

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

1287 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد