کار تیمی

مقاله ترجمه شده مدیریت پویایی های پروژه های گروهی در آموزش عالی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 19  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 49   صفحه WORD (بیشتر…)

266 بازدید
مقاله ترجمه شده :  ایجاد مهارت موثر کار تیمی از طریق یادگیری ترکیبی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23000  صفحه word (بیشتر…)

907 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش شکلهای جدید سازمان کار در توسعه استراتژی های پایداری در عملیات

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:14 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه word (بیشتر…)

1334 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد