پیشرفت علم

مقاله انگلیسی ترجمه شده : اداره داده های مشترک : سیاست، عمل ، و پیشرفت علم

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24 صفحه word (بیشتر…)

1109 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد