وفاداری

مقاله ترجمه شده خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

931 بازدید
مقاله ترجمه شده حفظ کارکنان هتل به عنوان مشتریان داخلی: تأثیر تعهد سازمانی بر وفاداری نگرشی و رفتاری کارکنان

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه WORD (بیشتر…)

1030 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1967 بازدید
مقاله ترجمه شده : رشد وفاداری مشتری و تاثیر آن بر سودآوری در خدمات مالی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1657 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : ایجاد وفاداری در  مشتری نهایی از طریق اعتقاد به وفاداری  و شناسایی مشتری_شرکت

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  19 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 40 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1670 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد