وفاداری برند

مقاله ترجمه شده تأثیر فعالیت‌های بازاریابی اینستاگرام بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در صنعت قهوه

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28 صفحه WORD (بیشتر…)

180 بازدید
مقاله ترجمه شده  تأثیر مدیریت ارتباط جمعی، جهت گیری بازاریابی رابطه ای، تعامل مشتری و اعتماد به برند بر وفاداری به برند

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD (بیشتر…)

168 بازدید
مقاله ترجمه شده خرید کالاهای دست دوم و وفاداری برند: نقش پلتفرم های مشارکتی توزیع مجدد آنلاین

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD (بیشتر…)

885 بازدید
مقاله ترجمه شده وفاداری برند: ایجاد و اعتبار سنجی مقیاس

سال نشر: 2020 تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40  صفحه WORD (بیشتر…)

745 بازدید
مقاله ترجمه شده ارتباط بین شناسایی برند مصرف کننده، گروه های هوادار  برند و وفاداری برند

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33 صفحه word (بیشتر…)

1923 بازدید
مقاله ترجمه شده ایجاد وفاداری از طریق برنامه های پاداش: تاثیر ادراک عدالت و وابستگی به برند

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 26 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2048 بازدید
مقاله ترجمه شده : عوامل موثر بر وفاداری برند تجاری در بازارهای B2B

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  21  صفحه word (بیشتر…)

1644 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11صفحه word (بیشتر…)

1546 بازدید
مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10  صفحه word (بیشتر…)

1593 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : کیفیت برند، وفاداری برند، رضایت مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

1554 بازدید
مقاله ترجمه شده : آیا طراحی های مجدد لوگو (نشان تجاری) به برند شما کمک کننده است یا به آن ضرر می زند ؟ نقش تعهد به برند

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 16   صفحه word (بیشتر…)

1095 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد