هیپوکامپوس

مقاله ترجمه شده :  افزایش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 6   صفحه word (بیشتر…)

939 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد