هویت جنسی

مقاله ترجمه شده : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1292 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد