هزینه یابی

مقاله ترجمه شده ارزیابی اثرات عوامل اقتصادی بر برآورد هزینه ساخت با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

سال نشر: 2022 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

122 بازدید
مقاله ترجمه شده اندازه گیری سود خالص خدمات آزمایشگاهی: یک مطالعه موردی در ایران

سال نشر: 2018 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه WORD (بیشتر…)

365 بازدید
مقاله ترجمه شده هزینه دولت و ارزش شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25   صفحه WORD (بیشتر…)

495 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  21 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1023 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده هزینه یابی بر مبنای هدف و پیکربندی نوآورانه- اکتشافی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 24 صفحه WORD (بیشتر…)

995 بازدید
مقاله ترجمه شده : هزینه‌ یابی بر مبنای هدف، رابطه ی بین هزینه یابی بر مبنای هدف و مهندسی ارزش و کایزن و سود مورد انتظار

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8   صفحه word (بیشتر…)

1134 بازدید
مقاله ترجمه شده :  استفاده از رویکرد هیبریدی (ترکیبی) الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی در هزینه یابی مبتنی بر فعالیت

سال نشر: 2003 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

828 بازدید
مقاله ترجمه شده :  اتخاذ سیستم هزینه‌یابی در شرکت‌های تولیدی مصری:سیستم‌های ABC و RCA

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

838 بازدید
مقاله ترجمه شده : مدل تعمیم یافته برای مهندسی ارزش یکپارچه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word (بیشتر…)

951 بازدید
مقاله ترجمه شده :  الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

819 بازدید
مقاله ترجمه شده : حسابداری مشتری با هزینه یابی بر مبنای فعالیت و بودجه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

848 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند؟

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی: 16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1034 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد