نرم افزار کاربردی

مقاله ترجمه شده کامپیوتر: نرم افزار کاربردی مدیریت مجازی سازی شبکه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:      11   صفحه word (بیشتر…)

1032 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد