نام و نشان تجاری

مقاله ترجمه شده : نقش تعدیل کننده شناسایی نام تجاری-مصرف کننده در پاسخ مصرف کننده به پشیمانی از خرید

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24  صفحه word (بیشتر…)

1112 بازدید
مقاله ترجمه شده : اثرات اعتبار نشان تجاری و برند بر وفاداری مصرف کننده

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:  15 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19  صفحه word (بیشتر…)

1062 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده کاهش مشکل مضاعف آثار منفی خاستگاه نام و نشان تجاری و برند تازه وارد

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:24 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18 صفحه word (بیشتر…)

854 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مدلهای مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  19صفحه word (بیشتر…)

1351 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده فراتر از پذیرش تکنولوژی: روابط (مصرف کنندگان) با نام های تجاری و تجربه برند آنلاین

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17 صفحه word (بیشتر…)

1321 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نقش آرم های تجاری (لوگو برند) در عملکرد شرکت

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     22    صفحه word (بیشتر…)

1463 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده نام تجاری در دست: یک تحقیق متقابل در بازار از پذیرش بازاریابی تلفن همراه توسط مصرف کننده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19  صفحه word (بیشتر…)

1306 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا تبلیغات، اثری قصد خرید برندِ(نشان تجاری) فروشگاهی دارد

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21  صفحه word (بیشتر…)

1031 بازدید
دانلود مقاله لاتین مدیریت ترجمه شده توسعه نام تجاری کامل در برابر توسعه نام تجاری مشتق شده

سال نشر: 2009 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 18 صفحه word (بیشتر…)

1197 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد