موفقیت کارمندان

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   10 صفحه word (بیشتر…)

798 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد