موسیقی

مقاله ترجمه شده ارتباط موسیقی و روانشناسی سازمانی: استفاده روزمره از موسیقی و ترجیحات و پیش بینی رفتار سازمانی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

768 بازدید
مقاله ترجمه شده وابستگی به موسیقی برای داشتن احساس بهتر، آگاهی از مسئولیت خود، در قبال قدرت موسیقی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   23 صفحه word (بیشتر…)

734 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده: تأثیر موسیقی زمینه (موسیقی متن) بر رفتار مصرف کننده ها

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:       21  صفحه word (بیشتر…)

1724 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد