موسسات مالی

مقاله ترجمه شده شبکه های اجتماعی، فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43  صفحه WORD (بیشتر…)

610 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر COVID-19 بر کارایی موسسات مالی خرد

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

1403 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word (بیشتر…)

1238 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد