موسسات مالی اسلامی

مقاله ترجمه شده نیاز به استانداردهای حسابداری اسلامی: تجربه موسسات مالی اسلامی مالزی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 20  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه WORD (بیشتر…)

1070 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

1315 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد