مهندسی سیستم

مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

896 بازدید
مقاله ترجمه شده مشارکت در طراحی ساختارهای سازمانی مناسب برای مهندسی سیستم

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  6 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه WORD (بیشتر…)

726 بازدید
مقاله ترجمه شده :  یک روش مدل سازی چند رشته ای برای مدیریت پیش نیازها در مهندسی سیستم های مکاترونیک

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  18  صفحه word (بیشتر…)

1384 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل فنی و سازمانی در ظهور مدیریت پروژه

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:30  صفحه word (بیشتر…)

1371 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد