مطالعات اسلامی

مقاله ترجمه شده آیا اسلام گرایی برای ثبات بانک های اسلامی در نظام های بانکی دوگانه اهمیت دارد؟

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   49 صفحه WORD (بیشتر…)

122 بازدید
مقاله ترجمه شده حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری در بانک های اسلامی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  48  صفحه WORD (بیشتر…)

379 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر سبک شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزش های فرهنگی در پذیرش محصولات بیمه اسلامی در بین مصرف کنندگان آمریکایی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28  صفحه WORD (بیشتر…)

484 بازدید
مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  13  صفحه word (بیشتر…)

1025 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   13  صفحه word (بیشتر…)

1079 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده آموزش صنعتی : مطالعه ای بر اثربخشی آن در میان دانشجویان

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   13 صفحه word (بیشتر…)

1200 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد