مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

مشخصات محصول
قیمت:64000تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R98

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان انگلیسی:

An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies

چکیده فارسی:

طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که  با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده ، انجام شده است . به عنوان دینی که  توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود ، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با  جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود . در اواخر دهه  ۱۹۷۰ ، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام  این ناتوانی را مورد قرا دادند  و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای  مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند . این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار  گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد