مشروعیت سازمانی

مقاله ترجمه شده تأثیر مدیریت منابع انسانی با مسئولیت اجتماعی بر مشروعیت سازمانی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   30 صفحه WORD (بیشتر…)

352 بازدید
مقاله ترجمه شده اندازه گیری یک مفهوم علمی چند وجهی. جنگل مشروعیت سازمانی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه WORD (بیشتر…)

569 بازدید
مقاله ترجمه شده :  از مشروعیت تا حسابداری و حسابرسی برای شهروندی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1197 بازدید
مقاله ترجمه شده : مشروعیت سازمانی ،تعارض و ظاهر سازی: چشم انداز جایگزین نقش حسابرسی داخلی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   9 صفحه word (بیشتر…)

1359 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد