مشارکت والدین

مقاله ترجمه شده مشارکت والدین: اصلاح مدل بر اساس بهبود مقیاس

سال نشر: 2005 تعداد صفحه انگلیسی:  20 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 27   صفحه word (بیشتر…)

631 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد