مزیت رقابتی پایدار

مقاله ترجمه شده تأثیر رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق فاکتورهای مؤلفه نوآوری سازمانی

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

435 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهای مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و مزیت رقابتی پایدار

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحات ترجمه فارسی: 30 صفحه WORD (بیشتر…)

1325 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار

سال نشر: 2016 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  30  صفحه word (بیشتر…)

1168 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد