مدیر مالی

مقاله ترجمه شده بررسی تأثیر مدت همکاری مدیر مالی و شرکت حسابرسی بر کیفیت حسابرسی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48   صفحه WORD (بیشتر…)

290 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد