مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده داده کاوی حوزه محور در مدیریت منابع انسانی: مروری بر تحقیقات اخیر

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29  صفحه word (بیشتر…)

1461 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده تاثیر ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه word (بیشتر…)

942 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد