مدیریت صنعتی

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مسیر آینده شرکت های صنعتی و مدیریت آن ها

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10صفحه word (بیشتر…)

1313 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده سیستم تحقیق و توسعه برای توسعه صنعتی در تایوان

سال نشر: 2006 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه WORD (بیشتر…)

1440 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد