مدیریت ریسک مالی

مقاله ترجمه شده تفاوت سنی بین رئیس و مدیرعامل اجرایی و ریسک پذیری بانکی

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD (بیشتر…)

987 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ثبات در بانک های اسلامی و متعارف

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 39   صفحه WORD (بیشتر…)

767 بازدید
مقاله ترجمه شده ریسک سقوط ، سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32  صفحه WORD (بیشتر…)

1123 بازدید
مقاله ترجمه شده آیا حسابداری ارزش منصفانه به ریسک سیستماتیک در صنعت بانکداری کمک می کند؟

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 22 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

867 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیران مسئله دار و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه WORD (بیشتر…)

686 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات ریسک های ژئوپولیتیک بر بازده و نوسان بیت کوین

سال نشر: 2019 نام ناشر (پایگاه داده): الزویر تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه WORD (بیشتر…)

1084 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 15   صفحه word (بیشتر…)

1639 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد