مدیریت راهبردی

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت راهبردی منابع انسانی و کاهش تمرکز روی کارکنان

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

989 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد