مدیریت بازار

مقاله ترجمه شده مشارکت عوامل ، ارزش آفرینی و نوآوری در بازار

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles) تعداد صفحه انگلیسی:  7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 20   صفحه WORD (بیشتر…)

909 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word (بیشتر…)

1360 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد