مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مقاله ترجمه شده رابطه ی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رضایت شغلی

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

2811 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده عوامل موثر بر قابلیت مدیریت ارشد برای شناسایی کارمندان کلیدی

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  24 صفحه  WORD (بیشتر…)

1113 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد