مدل سازی فرآیند کسب وکار

مقاله ترجمه شده مرور سیستماتیک ادبیات در مورد افزونه های BPMN

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42  صفحه WORD (بیشتر…)

97 بازدید
مقاله ترجمه شده گنجاندن “فرآیند کاوی” در حسابرسی صورت های مالی

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF  تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

429 بازدید
دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده مدل سازی فرآیند کسب وکار: دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی: 8 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17 صفحه  WORD (بیشتر…)

1603 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد