مدارس هوشمند

مقاله ترجمه شده : ارزیابی آمادگی  آموزش الکترونیکی در مدارس متوسطه ی کنیا

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 17   صفحه word (بیشتر…)

1094 بازدید
مقاله ترجمه شده : آمادگی آموزش الکترونیکی در مدرسه متوسطه در باندا آچه، اندونزی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1031 بازدید
مقاله ترجمه شده : ساختار مدارس هوشمند در سیستم آموزشی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  10  صفحه word (بیشتر…)

1351 بازدید
مقاله ترجمه شده رشد و توسعه مدارس هوشمند با مدل جدیدی از سیستم مدیریت استراتژیک

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  3 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1322 بازدید
مقاله ترجمه شده : مطالعه کاربرد پذیری درس افزارهای مدارس هوشمند  مالزی

سال نشر: 2008 تعداد صفحه انگلیسی:   7 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 11   صفحه word (بیشتر…)

1178 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد