محیط کاری

مقاله ترجمه شده عملکرد و شبکه سازی مدیریتی نسبی: نقش تعدیل کننده زمینه محیطی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

392 بازدید
مقاله ترجمه شده محیط کاری و حق الزحمه حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 22  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   51 صفحه WORD (بیشتر…)

1148 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده فرسودگی شغلی و رضایت شغلی رزیدنت جراحی: نقش محیط کار و حمایت درک شده

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD (بیشتر…)

1489 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده رضایت شغلی و دلبستگی شغلی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی:  27 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه WORD (بیشتر…)

1146 بازدید
مقاله ترجمه شده : یک سیستم مدیریت یکپارچه برای سلامت و ایمنی شغلی و محیط کاری و سیستم اطلاعات مدیریت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 26 صفحه WORD (بیشتر…)

1513 بازدید
مقاله ترجمه شده : اندازه گیری کار تیمی و عملکرد تیم در محیط کاری مبتنی برهمکاری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 14 صفحه WORD (بیشتر…)

1302 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد