محافظه کاری

مقاله ترجمه شده رابطه بین مشارکت سهامداران عمده در وثیقه سهام و محافظه کاری حسابداری در چین

سال نشر: 2019 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  31  صفحه WORD (بیشتر…)

695 بازدید
مقاله ترجمه شده حفاظت از سرمایه گذار ، پذیرش متقاطع و کیفیت حسابداری

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD (بیشتر…)

1049 بازدید
مقاله ترجمه شده : محافظه کاری حسابداری: چشم انداز چرخه عمر

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 30 صفحه WORD (بیشتر…)

1721 بازدید
مقاله ترجمه شده : قانون ضد انحصار و محافظه کاری حسابداری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  22 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  42 صفحه word (بیشتر…)

1085 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده : رابطه ارزش نقدی و محافظه کاری حسابداری: نقش کنترل سهامداران

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  13 تعداد صفحه ی ترجمه فارسی : 27 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

3353 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد