قیمت گذاری پویا

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده قیمت گذاری پویا در بازارهای بیمه خودروی کنترل شده با بیمه های ناهمگن

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:9 تعداد صفحه ترجمه فارسی:21صفحه word (بیشتر…)

849 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:12 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   28صفحه word (بیشتر…)

1060 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده میزان پویایی قیمت گذاری آنلاین در خرده فروشی اینترنتی

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:     33    صفحه word (بیشتر…)

985 بازدید
مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی: مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی: 12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 28 صفحه فایل WORD (بیشتر…)

978 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد