فناوری اطلاعات

مقاله ترجمه شده استراتژی، فرهنگ، منابع انسانی، ظزفیت فناوری اطلاعات ، تحول دیجیتال و عملکرد شرکت

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26  صفحه WORD (بیشتر…)

604 بازدید
مقاله ترجمه شده تحول ترازنامه با توجه به فناوری جدید دیجیتال

سال نشر: 2021 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه WORD (بیشتر…)

749 بازدید
مقاله ترجمه شده مدل برنامه ریزی استراتژیک برای افزایش سودآوری SME های برون سپاری منابع انسانی از طریق تحول دیجیتال

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

919 بازدید
مقاله ترجمه شده عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  26 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  41  صفحه WORD (بیشتر…)

775 بازدید
مقاله ترجمه شده تأثیر همسویی استراتژی های کسب و کار، IT و بازاریابی بر عملکرد شرکت

سال نشر: 2020 نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه WORD (بیشتر…)

950 بازدید
مقاله ترجمه شده اثرات سازمانی و محیطی در پذیرش ابزارها و تکنیک های حسابرسی با کمک رایانه (CAATTs) توسط موسسات حسابرسی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  19 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  47  صفحه WORD (بیشتر…)

900 بازدید
مقاله ترجمه شده شناسایی معیارهای چندگانه برای انتخاب تأمین کننده در برون سپاری پروژه های IT

سال نشر: 2017 نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه WORD (بیشتر…)

532 بازدید
مقاله ترجمه شده : کاربرد تکنولوژی ارتباطات اطلاعاتی (ICT)  در چین در میان بیماران PLHIV

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   16 صفحه word (بیشتر…)

1115 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : فرآیندها و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین

سال نشر: 2015 تعداد صفحه انگلیسی:  8 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه word (بیشتر…)

1592 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش واسطه ای ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تأمین

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 24  صفحه word (بیشتر…)

1176 بازدید
مقاله انگلیسی ترجمه شده اثرات فناوری اطلاعات ( IT ) طی پنج دهه – به سوی سازمان محیطی

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:  10 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  32 صفحه word (بیشتر…)

1602 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد