فرصت طلبی

مقاله ترجمه شده میراث مدیر عاملان سالخورده : CSR استراتژیک یا سلطه جویی؟ احتمالات مربوط به وضعیت شهرت و استقلال هیئت مدیره

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22 صفحه WORD (بیشتر…)

204 بازدید
مقاله ترجمه شده توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

739 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه word (بیشتر…)

1304 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:   13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43 صفحه word (بیشتر…)

1092 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد