فرصت طلبی

مقاله ترجمه شده مدیریت درآمدهای واقعی، ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی

سال نشر: 2022 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: 23  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  37 صفحه WORD (بیشتر…)

326 بازدید
مقاله ترجمه شده میراث مدیر عاملان سالخورده : CSR استراتژیک یا سلطه جویی؟ احتمالات مربوط به وضعیت شهرت و استقلال هیئت مدیره

سال نشر: 2021 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22 صفحه WORD (بیشتر…)

452 بازدید
مقاله ترجمه شده توانایی مدیریتی و فرصت سرمایه گذاری شرکت

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  12 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 46 صفحه WORD (بیشتر…)

1028 بازدید
مقاله ترجمه شده :  چگونه فرصت طلبی مدیریتی بر هزینه های تامین مالی بدهی تاثیر می گذارد؟

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  17 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35  صفحه word (بیشتر…)

1668 بازدید
مقاله ترجمه شده فرصت طلبی خریدار در مبادلات بین بنگاهی

سال نشر: 2013 تعداد صفحه انگلیسی:   13 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  43 صفحه word (بیشتر…)

1427 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد