فراموشی سازمانی

مقاله ترجمه شده مرور انتقادی بر ادبیات فراموشی سازمانی

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: مروری (Review articles) تعداد صفحه انگلیسی: 8  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه WORD (بیشتر…)

392 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد